Biết tàu hỏa sắp đến vẫn cố tình vượt đường sắt bất chấp tính mạng của 45 đứa trẻ, tài xế lái chiếc xe...