Ngược dòng Sêrêpốk sang 'làng đảo' Buôn Đôn buôn bán, các thương gia bộ tộc Lào yêu thích cảnh núi non...