điều chỉnh giá xăng

Chiều nay giá xăng tăng?

Chiều nay giá xăng tăng?

Sau khi giảm nhẹ với mức giảm không đáng kể ở kì điều hành trước, giá xăng trong kì điều hành diễn ra chiều nay...