Những lời tâm sự của đại gia Đức An khiến bạn bè và dân mạng phải suy ngẫm.