diễn viên Minh Béo

Minh Béo ‘hoang mang và suy sụp’

Minh Béo ‘hoang mang và suy sụp’

Đồng nghiệp tại Mỹ của Minh Béo vào thăm và cho biết nam diễn viên suy sụp tinh thần, dù vậy anh không muốn bố mẹ...