Điện lực Tân Bình

‘Anh tôi chết tức tưởi quá’

‘Anh tôi chết tức tưởi quá’

"Anh tôi ra đi đột ngột quá. Sáng nào anh cũng đi cà phê với nhóm bạn già rồi mới chạy xe ôm. Thế mà hôm nay anh đi...