Theo người dân, chứng kiến cảnh cụ bà 76 tuổi bị con chó dữ tấn công mọi người chỉ biết quát tháo nhưng con chó...