dịch vụ đòi nợ thuê

Cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ?

Cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ?

'Kinh doanh dịch vụ đòi nợ' nằm trong 12 ngành nghề được đề xuất đưa vào danh mục cấm theo dự thảo luật Đầu tư...