đi tù

Chưa kịp kiếm lời

Chưa kịp kiếm lời

Vừ Dua Và (1981, trú tại xã Tri Lễ, H. Quế Phong, Nghệ An) mua 400 viên MTTH của một người Lào với giá 3,5 triệu đồng...