Hiệp cùng đồng bọn sử dụng các giấy tờ giả mạo như chứng nhận sở hữu tài sản, di sản thừa kế có giá trị...