TTO – Trái ngược với năm ngoái, người dân ùn ùn đi chợ trước giờ nghe tin phát tem phiếu đi chợ 3 ngày một lần,...