Ông Lê Thanh Thản thường được gọi thân mật là "đại gia điếu cày" bởi ông có rất nhiều hình ảnh gắn bó với...