Hình ảnh học sinh đeo tấm chắn giọt bắn trong một lớp học được đưa lên một số trang mạng xã hội, gây nên...