đèo Mang Yang

Gia Lai: “Trả nợ” cho rừng

Gia Lai: “Trả nợ” cho rừng

Đỉnh đèo Mang Yang nằm tại km 112 quốc lộ 19. Khu vực này núi non trùng trùng điệp điệp, hiểm trở như một cửa ải...