Lợi dụng tâm lý tháng Bảy là tháng cô hồn, không ít người đã tung ra các mặt hàng được cho là 'bùa hộ mệnh' và...