Một vấn đề không mới nhưng vẫn xảy ra đối với người đi xe máy vào những buổi sáng đặc biệt là khi trời lạnh...