Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Triều Tiên tạo ra mối đe dọa khẩn cấp nhất với hòa bình và an ninh thế giới.