Xung quanh nhà, Định lắp camera, chăng dây thép gai, nuôi chó dữ và tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ để sẵn sàng...