Mới đây, một công ty chuyên dạy phụ nữ cách 'moi tiền' đàn ông đã bị cơ quan giám sát thị trường thành phố Từ...