Bộ NN&PTNT đồng ý phương án của Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) phân tích rủi ro về việc nhập khẩu lợn sống dựa trên hồ...