Đó là trường hợp của nữ bệnh nhân Y. Vanna, 54 tuổi, quốc tịch Campuchia vừa được bảo tồn thận phải trước nguy...