Các dấu hiệu nhận diện nấm độc như nấm có đủ mũ, phiến nấm, cuống, vòng cuống và bao gốc thường là nấm...