đất đai

Tướng tá cũng… ‘rơi rụng’

Tướng tá cũng… ‘rơi rụng’

Cũng vì những vi phạm về đất cát mà nhiều quan chức và tướng, tá trong ngành quân đội và công an đã bị 'điểm...