đập Tam Hiệp

Lũ lớn đe dọa Trung Quốc

Lũ lớn đe dọa Trung Quốc

Trung Quốc đang trải qua một trong những mùa lũ nghiêm trọng nhất lịch sử và tình hình còn diễn biến phức tạp trong...
Lũ chồng lũ ở Trung Quốc

Lũ chồng lũ ở Trung Quốc

Trùng Khánh, một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc, tuần này đang hứng chịu cơn lũ đặc biệt...