đập phá tài sản

Phút buồn tình hơi… quá!

Phút buồn tình hơi… quá!

Thấy người con gái 'trong mộng' thờ ơ, luôn tìm cách tránh mặt nên Nguyễn Văn Trung (1985, quê TT Lăng Cô, H. Phú Lộc, TT...