Phát sinh mâu thuẫn do ghen tuông, Khôi đã đánh đập người tình của mình. Gây chuyện xong, Khôi bỏ đi khỏi hiện...