Hát hò xong, ông Tú đưa cho bạn gái 2 triệu đồng và yêu cầu đi khách sạn ngủ. Chị Tr. không đồng ý và trả lại...