Các đơn vị đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải ở Đắk Lắk xin tạm dừng hoạt động hơn 1 tháng trước đó vì ảnh...