VKS cho rằng hành vi giết người của bị cáo mang tính chất côn đồ, cần xử lý nghiêm.