Thung lũng Cư Bung là 'bãi đáp' của 79 hộ dân tứ xứ mang khát vọng thoát nghèo trong công cuộc mưu sinh. 'Giấc mộng...