Sau khi biết bị lừa mua ma túy dỏm, nhóm nghiện đã chặn đường kẻ bán ma túy để trả thù và cướp xe máy.