Dẫn giải

Truy tố người bỏ trốn khỏi tòa

Truy tố người bỏ trốn khỏi tòa

Lợi dụng sơ hở của cảnh sát dẫn giải, Trung giật còng số 8 chạy khỏi tòa án. Khi công an truy đuổi, bị can dùng dao...