dàn cảnh

Dàn cảnh và đạo đức nghề báo

Dàn cảnh và đạo đức nghề báo

Thời gian gần đây, trên VTV, đặc biệt là chương trình “Chuyển động 24h” liên tục bị “hạn”. Hồi tháng...