Cho rằng hàng xóm tiếp tay cho vợ 'cắm sừng' mình, Hiệp đã ra tay sát hại trong cơn cuồng ghen, khiến nạn...