Đắk Đoa

Gia Lai: Triển vọng du lịch golf

Gia Lai: Triển vọng du lịch golf

Tập đoàn FLC đang xúc tiến triển khai một số dự án quy mô lớn tại Gia Lai, trong đó có loại hình du lịch nghỉ...