Ngày 21/1, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đã có văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh...