Đại gia Phúc XO

Phúc XO khai gì tại cơ quan công an?

Phúc XO khai gì tại cơ quan công an?

Trần Ngọc Phúc (tức Phúc XO) đã khai nhận hành vi cung cấp tiếp viên ăn mặc gợi cảm vào tiếp rượu, cùng khách sử...
Bố Phúc XO tiết lộ sốc

Bố Phúc XO tiết lộ sốc

'Tôi đã đưa cho Phúc biết bao nhiêu tỉ, bao nhiêu tiền bạc, vàng vòng đều đưa cho nó làm ăn hết'.