dải gaza

Khi bao cao su trở thành… bom bay

Khi bao cao su trở thành… bom bay

Sau chiến thuật thả diều mang theo chất nổ, một số người Palestine ờ Gaza tiếp tục thả bong bóng và bao cao...