Thành hội Phật giáo Hải Phòng quyết định đưa đại đức Thích Bản Phúc, trụ trì chùa Trung Hành (Q.Hải An) đi giáo...