Sự việc ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch BIDV qua đời đã đặt ra tình huống pháp lý về việc điều tra thụ lý vụ...