Giới chức Thái Lan hôm 6-7 thông báo một người trong đội thợ lặn thiệt mạng do thiếu oxy trong quá trình giải cứu...