Cậu nữ sinh ở Bắc Ninh cho biết hiện cháu đã về nhà nhưng tinh thần hoảng loạn, sợ sệt chưa dám kể gì.