Các sản phẩm từ cá sấu của Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc… sẽ tràn vào Việt Nam.