Cựu Trung úy CSGT Công an tỉnh Đồng Nai bị truy tố về hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Dự...