cứu trợ lũ lụt

Leo lên nóc nhà tránh lũ

Leo lên nóc nhà tránh lũ

Mưa lũ kinh hoàng trong 2 ngày qua đã khiến nhà cửa, ruộng vườn, hoa màu... của người dân ở nhiều tỉnh bị thiệt...