Sáng 24-6, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2012-2017) nhằm...