cựu binh

Triệu Quân Sự là ai?

Triệu Quân Sự là ai?

Trước khi phạm tội, Triệu Quân Sự là bộ đội, cấp bậc binh nhì, thuộc đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, Quân...