Đang đi chở hàng qua khu vực sông Bạng, anh Phan Văn Trọng ở Thanh Hóa thấy 5 cháu nhỏ đang kêu cứu dưới sông liền hô...