Phải nhờ người nhà can thiệp chị mới thoát khỏi nhóm người bắt mình đưa đi khám bệnh tâm thần. Chị không ngờ,...