Đang ngủ trên võng trước quán giải khát ở khu du lịch hồ Tuyền Lâm (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), ông Quách Văn Dĩnh (53...